‘Heilige Schrift’ is voor christengelovigen een synoniem voor ‘Bijbel’. De 73 boeken die de Bijbel vormen worden heilig genoemd, omdat ze volgens de Kerk werden geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest.

Goddelijke openbaring

De Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerken leren dat God zich aan de mensheid heeft geopenbaard, op de eerste plaats in de geschiedenis van het volk Israël en vervolgens op definitieve wijze in Jezus Christus. Er zijn twee openbaringsbronnen:

- de Heilige Overlevering (Grieks: Ιερα Παραδοση; Latijn: Sacra Traditio);

- de Heilige Schrift (Grieks: Αγια Γραφη; Latijn: Sacra Scriptura).Gods Woord

“Het door God geopenbaarde dat in de Heilige Schrift staat neergeschreven en zich aanbiedt, is onder ingeving van de Heilige Geest opgetekend”, aldus Dei Verbum, een van de dogmatische constituties van het Tweede Vaticaans Concilie. “Want de volledige boeken van het Oude Testament zowel als van het Nieuwe Testament, met al hun delen, houdt onze Heilige Moeder de Kerk krachtens apostolisch geloof voor heilig en canoniek, omdat zij, onder ingeving van de Heilige Geest geschreven, God tot auteur hebben en als zodanig aan de Kerk zijn overgeleverd” (nr. 11)

Lees verder het lemma Bijbel en het conciliedocument Dei Verbum.