De Heilige Stoel is de zetel van de Bisschop van Rome en de Universele Herder van de Katholieke Kerk. 

Apostolisch
Heilige Stoel is de naam voor de door Sint Petrus te Rome gestichte bisschopszetel, ook daarom wel Apostolische Stoel genaamd. In de kerkelijke terminologie betekent de naam Heilige Stoel meestal niet het gezag van de paus alléén, maar ook dat van de Romeinse Curie.

Vaticaanstad
De Heilige Stoel, vaak aangeduid als 'het Vaticaan', is niet hetzelfde als Vaticaanstad. Dit pauselijke staatje bestaat pas sinds 1929, terwijl de Heilige Stoel duidt op de zetel van de universele herder van de Katholieke Kerk.

Soeverein
Volgens het internationaal recht heeft de Heilige Stoel soevereiniteit. Staten hebben diplomatieke betrekkingen met de Heilige Stoel, niet met Vaticaanstad.