De Herdertjesmis is de dageraadsmis met Kerstmis. 

Dageraadmis
Het Romeins Missaal kent vier verschillende eucharistievieringen van kerstmis: de vigiliemis, de nachtmis, de dageraadsmis en de dagmis. In de volksmond werd de dageraadsmis ook de Herdertjesmis genoemd. 

Bethlehem
De populaire naam voor de missa in aurora is ontleend aan de evangelielezing van deze viering. Daarin wordt verteld over de herders van Bethlehem. Aan hen verscheen een engel van de Heer die hun de blijde boodschap gaf dat de Messias was geboren.

Zie verder het uitgebreide artikel Kerstmis.