Mgr. Herman Schaepman (1844-1903) was een Nederlands staatsman, priester en dichter. Hij was in Nederland de eerste rk-geestelijke die parlementariër werd. Door hem kreeg de achtergestelde katholieke bevolkingsgroep politieke macht. Mede daarom wordt Schaepman gezien als grondlegger van de Nederlandse katholieke partijpolitiek en de christendemocratie.

Zie verder het uitgebreide artikel Schaepman, Herman