Sint Hieronymus is een van de grote kerkvaders van het Westen. Op zijn naam staat de Vulgaat, de beroemde Latijnse Bijbelvertaling.

Dalmatiër
Hieronymus werd omstreeks 340 geboren Stridon (Dalmatië). Tijdens zijn studie in Rome ontving hij het doopsel.

Monnikenleven
Op reis naar Gallië leerde hij in Trier het monnikenleven kennen. In 373 sloot hij zich samen met zijn vrienden Rufinus, Bonosus en Chromatius aan bij een religieuze gemeenschap in Aquileia. Kort daarna werd zijn verlangen naar zuiverheid en armoede zo groot dat hij naar de woestijn van Chalkis in Syrië trok om er in alle eenzaamheid God te aanbidden. Daar groeide zijn bijbelse en theologische kennis.

Paus Damasus
In 379 werd hij in Antiochië door bisschop Paulinus tot priester gewijd. Paulinus werd door bisschop Basilius van ketterij beschuldigd. Omdat paus Damasus hem verdedigde, reisden Paulinus en Hieronymus, zijn theologisch adviseur, in 382 naar Rome. Daar had de paus een synode een belegd.

Vulgaat
Paus Damasus was onder de indruk van Hieronymus' kennis en spiritualiteit en benoemde hem tot zijn secretaris. Ook gaf de paus hem de opdracht de Bijbel in het Latijn te vertalen. Hieronymus' vertaling kreeg de naam Vulgaat en had in de Katholieke Kerk tot in de 20ste eeuw het hoogste gezag.

Bethlehem
Na de dood van Damasus verliet Hieronymus in 385 Rome. Invloedrijke geestelijken wensten hem niet als paus, omdat ze zijn ascetische opvattingen te radicaal vonden. Na omzwervingen door Palestina en Egypte vestigde Hieronymus zich uiteindelijk in Bethlehem. Daar stichtte hij een mannenklooster en drie vrouwenkloosters. Tot aan zijn dood in 420 wijdde hij zich aan het schrijven van theologische en exegetische werken.

Kerkvader
Hieronymus behoort samen met AmbrosiusAugustinus en Gregorius de Grote tot de vier Grote Kerkvaders van het Westen. In de Katholieke Kerk wordt hij liturgisch herdacht op 30 september.

Kardinaal
In de kunst wordt Hieronymus meestal voorgesteld als een ascetische grijsaard. Soms ligt een leeuw aan zijn voeten, wat afkomstig is uit een Griekse monnikenlegende. Vaak draagt hij het tenue van een kardinaal. Reden voor dit anachronisme is zijn taak als directe helper van paus Damasus.