Op 24 juni wordt het hoogfeest van Johannes de Doper gevierd. Deze voorloper van Christus is een van de grootste heiligen van de Kerk.

Zoon van Zacharias en Elisabet

Johannes was volgens het Evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en Elisabet, de nicht van Jezus' moeder Maria. De naam Johannes (Ἰωάννης) is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse יוחנ (Johanan), dat 'JHWH is genadig' betekent.

Verering

De Kerk van Oost en West vereert Johannes als een grote heilige. In de rooms-katholieke kerk wordt zijn geboorte op 24 juni als hoogfeest gevierd. Zijn marteldood wordt jaarlijks op 29 augustus herdacht. Deze gedachtenis gaat terug op de inwijdingsdag van de kerk die gebouwd werd boven Johannes' vermoedelijke graf in Sebaste.

Zomerzonnewende

Zoals de viering van de geboorte van Christus verband houdt met de winterzonnewende, zo is het hoogfeest van Sint Jan gerelateerd aan de zomerzonnewende. De symboliek ervan is deze. Sint Jan wordt gezien als de fakkel die in de duisternis scheen. Hij zelf was niet het Licht, hij was een vlammende verwijzer naar Christus, Licht uit Licht. Of zoals in de Proloog van het Johannes-evangelie over Sint Jan de Doper staat:

  • Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht. Het ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen.

Dus als de fakkel van Sint Jan aan het doven is (zomerzonnewende), maakt de wereld zich op voor de geboorte van het ware licht (winterzonnewende).