In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op de eerste zondag na Pinksteren het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid gevierd.

Liturgie
In de 4e en 5e eeuw ontstonden er in de Katholieke Kerk liturgische gebeden en gezangen ter ere van deĀ Drie-eenheid. Daarmee wilde men zich afzetten tegen ketterijen, zoals het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Verzoeken om een eigen feest werden lang door de kerkelijke autoriteiten afgewezen, onder anderen door paus Alexander II (1061-1073). Toch verbood hij de viering van triniteitsfeesten die in sommige streken bestonden, niet.

Verplicht feest sinds 14e eeuw
Het was paus Johannes XXII (1316-1334) die bepaalde dat op de eerste zondag na Pinksteren het feest van de Heilige Drie-eenheid in de hele Kerk gevierd moest worden. In 1911 verhief paus Pius X het tot een feest van de eerste klasse.

Hoogfeest
Na het Tweede Vaticaans Concilie kreeg de Romeinse Ritus een nieuw rangenstelsel van bijzondere dagen op de liturgische kalender: facultatieve gedachtenis, verplichte gedachtenis, feest, hoogfeest. Drievuldigheidszondag moet als hoogfeest gevierd worden.