Het Hoogfeest van Pasen staat in het teken van de vreugde over Christus? Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven.

Zie verder het uitgebreide artikel Pasen