De Kerk bidt haar officiële gebed, het zogenoemde Officie op vaste gebedsuren: de 'horae canonicae' oftewel 'geregelde uren'. 

Zie verder het uitgebreide artikel Officie.