IMBISA is het beraad van alle rooms-katholieke bisschoppenconferenties in zuidelijk Afrika.

Zuidelijk Afrika
IMBISA is een afkorting voor Interregional Meeting of the Bishops of Southern Africa('Interregionale Vergadering van de Bisschoppen van Zuidelijk Afrika'). Het doel is pastorale samenwerking tussen de verschillende rooms-katholieke kerkprovincies van het zuidelijk deel van het Afrikaanse continent.

Leden
Leden van IMBISA zijn de bisschoppenconferenties van Angola en São Tome & Principe (CEAST); Lesotho (LCBC); Mozambique (CEM); Namibië (NCBC); Botswana, Zuid-Afrika en Swaziland (SACBC); en Zimbabwe (ZCBC).

Twee taalgroepen
De IMBISA-regio telt 74 kerkelijke territoria (aartsdiocesen en diocesen). Er zijn twee taalgroepen binnen de IMBISA: Engels en Portugees. Het secretariaat van IMBISA bevindt zich in Harare, Zimbabwe.

Collegialiteit
IMBISA werd in het leven geroepen na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Dit concilie riep op tot sterkere collegiale samenwerking tussen de bisschoppen van de lokale kerken. De eerste assemblee vond plaats in 1975; de statuten van de IMBISA werden in 1978 goedgekeurd. In 1984 werden de statuten herzien.

Activiteiten
De belangrijkste activiteiten van IMBISA zijn:
- zorg en opvang van vluchtelingen in de regio;
- evangelisatie via eigen media;
- verkondiging en toepassing van de Katholieke Sociale Leer.