Een indult is een kerkjuridische toestemming voor een handeling waarvoor de Codex van het Canoniek Recht geen wettelijke bepaling geeft.

Dispensatie 
Het rooms-katholiek kerkelijk recht verstaat onder indult een bewijs van genade door de kerkelijke autoriteiten. Dit kan de vorm hebben van een buitengewone dispensatie (een vrijstelling van geldende bepalingen) of een privilege (een aan individuen verleend voorrecht). Een begenadiging door de Heilige Stoel wordt pauselijk indult genoemd.