Innocentius V was de eerste dominicaanse paus. Zijn pontificaat duurde slechts vier maanden in het jaar 1276. Zijn feestdag binnen de Orde der Predikheren is 23 juni.

Dominicaan
Innocentius V werd geboren in 1224 als Pierre de Tarentaise, in Saint-Maurice-l'Exil (Dauphiné). Hij trad jong toe tot de Orde der Predikheren (dominicanen) in het klooster van Lyon, studeerde in Parijs en behaalde de graad van magister in de theologie. Zijn bijnaam was Doctor Famosissimus.

Loopbaan
Tijdens het Generaal Kapittel van de dominicanen van Valencia (1259) werd hij samen met Albertus de Grote en Thomas van Aquino en twee andere medebroeders benoemd voor een speciale commissie van het studium generale in de orde. Tijdens zijn professoraat in Parijs werd hij twee maal gekozen als provinciaal van Frankrijk. Tegen zijn zin werd hij aartsbisschop van Lyon (1272) en zonder nog geconsacreerd te zijn als bisschop werd hij kardinaal.

Concilie
Samen met Bonaventura, de grote franciscaanse theoloog, bereidde hij het Concilie van Lyon (1274) voor. Daar werkten zij met positief resultaat voor de eenheid tussen de Byzantijnse en de Latijnse Kerk.

Paus
In januari 1276 tot paus gekozen nam hij de naam aan van Innocentius. Hij stelde zijn kracht en macht ten dienste van de oecumenische eenheid en de bevrijding van het Heilig Land. Veel kon hij niet bereiken, want zijn pontificaat duurde slechts vier maanden. Op 52-jarige leeftijd stierf hij in Rome aan een besmettelijke koorts, op 22 juni 1276.

Zalig
Zijn stoffelijke werden geplaatst in de basiliek van Sint Jan van Lateranen in Rome, maar die verdwenen tijdens een zware aardbeving in de achttiende eeuw. Paus Leo XIII verklaarde hem in 1898 zalig.

Auteur van dit lemma is Baltasar Hendriks o.p. Met toestemming overgenomen van de website www.dominicanen.nl.