I.N.R.I. betekent: Jezus de Nazoreeër, koning der Joden.

In drie talen
I.N.R.I. zijn de beginletters van het Latijnse woorden Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jezus de Nazoreeër, koning der Joden). Deze tekst werd op last van Pontius Pilatus in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn boven aan het kruis van Jezus gehangen. In het Grieks staat er: ièsous ho nadzooraios ho basileus toon joudaioon. De enige Bijbelpassage waar dit staat is Johannes-evangelie 19,18-22:

Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten Schedelveld, in het Hebreeuws Golgota. Daar werd Hij gekruisigd en met Hem twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Op het bordje dat op het kruis werd aangebracht, had Pilatus laten schrijven: 'Jezus, de Nazoreeër, koning van de Joden.' Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dichtbij de stad; en het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De Joodse hogepriesters zeiden tegen Pilatus: 'U moet niet schrijven: “Koning van de Joden”, maar dat Hij gezegd heeft: “Ik ben de koning van de Joden.”' Pilatus antwoordde hun: 'Wat ik geschreven heb, blijft geschreven.' (Willibrordvertaling 1995)