Met interregnum wordt de periode aangeduid die verstrijkt tussen het wettige aftreden van de paus of zijn overlijden en de verkiezing van een nieuwe paus.

Tussen heerschappijen

Met het overlijden van de paus of zijn wettige aftreden begint een periode die wel het 'interregnum' wordt genoemd. Het Latijnse woord interregnum betekent immers letterlijk de periode 'tussen twee heerschappijen'. Het interregnum eindigt op het moment dat er een nieuwe paus is gekozen.

Sedisvacatie

Het interregnum valt samen met de zogenoemde Sedisvacatio. Daarmee wordt niet zozeer een tijdsduur aangeduid, als wel de toestand waarin de Heilige Stoel onbezet is.

Preconclaaf en conclaaf

Het interregnum valt uiteen in twee afzonderlijke periodes: het Preconclaaf en het Conclaaf. Tijdens het preconclaaf komen de Kardinalen 'voor zover gearriveerd in Rome' al dagelijks in vergadering bijeen. Tijdens het conclaaf kiezen de kiesgerechtigden onder hen gezamenlijk een nieuwe paus.

Novemdiales en uitvaart

De pauselijke uitvaart vindt in de periode van het preconclaaf plaats. Bovendien wordt in deze periode tijd ingeruimd voor negen dagen van officiĆ«le rouw, Novemdiales genoemd.

Druk van buitenaf

In het verleden probeerden wereldlijke vorsten of andere politieke mogendheden tijdens het interregnum invloed uit te oefenen op de keuze van een nieuwe paus. Tegenwoordig krijgt deze pressie van buitenaf vooral gestalte door het bespelen van de publieke opinie in de media, bijvoorbeeld met de publicatie van nieuwsberichten over vermeende ongeregeldheden bij individuele kardinalen of kerkelijke instituten.