Jezus Sirach was een joodse wijze uit de 3e/2e eeuw v. Chr. Zijn geschriften vormen de basis van het Bijbelboek 'Wijsheid van Jezus Sirach'.

Zoon van Sirach

In de Septuaginta wordt het joodse wijsheidsboek ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ gepresenteerd als 'De Wijsheid van Jezus, de zoon van Sirach'. Deze Jezus zou de zoon zijn van ene Sirach Elazar uit Jeruzalem. Bijbelgeleerden hebben berekend dat hij omstreeks 190 voor Christus in de volle kracht van zijn leven moet zijn geweest.

Jood-hellenistisch

Jezus Sirach zou in Jeruzalem een leerhuis hebben geleid, waarin hij zelf als Schriftgeleerde optrad. In zijn leer bleef hij trouw aan de oude joodse traditie, maar hij stond ook open voor de waardevolle elementen van de hellenistische beschaving.

Jezus

De naam Jezus komt van ιησους (uit te spreken als jèsoes), de vergriekste vorm van de Hebreeuws-Aramese naam Jesjoewa. Dit was een vaak voorkomende naam in Judea.