Sint-Johannes van Ávila (1500-1569) wordt de Apostel van Andalusië genoemd. Hij was priester, asceet, kluizenaar en prediker. Van een aantal beroemde Spaanse heiligen was hij geestelijk leidsman.

Jeugd
Juan de Ávila Jijón werd op 6 januari 1500 geboren in Almodovar del Campo als telg van een rijke Castilliaanse familie van Joodse oorsprong. Vanaf zijn 14de studeerde hij rechten aan de Universiteit van Salamanca. Na verloop van tijd voelde hij zich geroepen tot het godgewijde leven. Hij besloot daarom filosofie en theologie te studeren in Alcala.

Priester en prediker
Na de dood van zijn ouders maakte Juan een groot deel van zijn kapitaal te gelde en gaf dat weg aan de armen. In 1525 werd hij priester gewijd. Zijn aanvankelijk plan was missionaris te worden in West-Indië en Spaans-Amerika, maar uiteindelijk werd hij een rondreizende prediker in Andalusië. Hij slaagde erin een wezenlijke bijdrage te leveren aan de herkerstening van de gebieden waar de Moren eeuwenlang hadden geheerst.

Beschuldigd van ketterij
Juan kwam in problemen nadat hij in zijn preken hard van leer was getrokken tegen de zonden van de elite. Machtige lieden uit Andalusië brachten hem in diskrediet bij de Inquisitie. Hij werd beschuldigd van ketterij en in Sevilla gevangengezet. Uiteindelijk werden de aantijgingen geseponeerd. Na zijn vrijlating werd hij officieel gerehabiliteerd, waardoor hij zijn prediking kon voortzetten.

Heiligen
Juan de Ávila was de geestelijk leidsman van een aantal religieuzen, die na hun dood wereldberoemde heiligen werden, onder anderen: Sint Teresia van Avila, Sint Johannes van het Kruis, Sint Johannes de Deo en Sint Franciscus Borgia.

Overlijden
Johannes van Avila overleed een natuurlijke dood op 10 mei 1569 in Montilla. Zijn graf ligt in de jezuïetenkerk van deze Andalusische stad.

Geschriften
Juans geschriften werden vanaf 1618 verzameld en verscheidene malen uitgegeven in Madrid. Dankzij Franse en Duitse vertalingen werd zijn bekendheid in heel Europa uitgebreid. Zijn bekendste werk is Audi fili, over het christelijk streven naar morele volmaaktheid. Zijn 'Geestelijke Brieven' behoren eveneens tot de hoogtepunten van de Spaanse religieuze literatuur.

Heiligverklaring
Paus Leo XIII verklaarde Johannes zalig op 4 april 1894. Paus Pius XII riep hem op 2 juli 1946 uit tot patroon van de seculiere clerus van Spanje. Paus Paulus VI verklaarde hem heilig op 31 mei 1970. Zijn liturgische feestdag is 10 mei.

Kerkleraar
De Spaanse Bisschoppenconferentie diende bij gelegenheid van het vijfhonderdste geboortejaar (2000) van Sint Johannes van Avila een verzoek in bij de Heilige Stoel om hem uit te roepen tot Kerkleraar. Dit verzoek werd ingewilligd. Op 7 oktober 2012 verhief paus Benedictus XVI hem en Hildegard van Bingen tot Kerkleraren.