Juan Diego Cuautlatoatzin

Sint Juan Diego (1474-1548) was een Mexicaanse indiaan van wie wordt geloofd dat de Moeder Gods aan hem verschenen is. Deze verschijning is de oorsprong van de grootste Mariabedevaartplaats ter wereld: Guadalupe in Mexico. Juan Diego werd in 2002 heilig verklaard door paus Johannes Paulus II tijdens diens bezoek aan Guadalupe.

Sprekende arend
De Mexicaanse indiaan Juan Diego Cuautlatoatzin werd in 1474 geboren. Zijn familienaam betekent 'sprekende arend'. Hij was van eenvoudige komaf, maar geen slaaf. Zijn beroep was boer en wever van dekens. Hij had een stuk land, waarop hij een huis had gebouwd.

Doop
Nadat de franciscaan Toribio de Benavente het Evangelie onder de indianen had gepredikt, bekeerden Cuautlatoatzin en zijn vrouw zich rond 1525 tot het christendom. Bij hun doop koos hij de naam Juan Diego en zijn vrouw Maria Lucia. Toen zij in 1529 stierf verhuisde Juan Diego samen met zijn oom Juan Bernardino naar Tolpetlac.

Maria verschijnt
Op 9 december 1531 was Juan Diego te voet onderweg naar Tenochtitlan, vijftien kilometer verwijderd van Tolpetlac. Tijdens zijn tocht zou de Heilige Maagd Maria aan hem verschenen zijn. Zij had tot hem gesproken in zijn moedertaal. Maria vroeg Juan Diego op de plaats van de verschijning een kerk te bouwen. Dit godshuis moest een plek zijn waar de gelovigen Maria's troostende aanwezigheid zouden ervaren. De Heilige Maagd had Juan Diego wel opgedragen eerst de plaatselijke bisschop te informeren. Die weigerde hem echter te geloven, tenzij Juan Diego de verschijning kon bewijzen.

Afbeelding op wol
Drie dagen later zou Maria opnieuw aan Juan Diego verschenen zijn. Zij verzocht hem de Berg Tepeyac te beklimmen. Daar zou hij een Castilliaanse rozenstruik aantreffen, een soort die op de berg niet kan groeien. De rozen moest hij plukken en aan de bisschop laten zien. Juan Diego hulde de bos rozen in een wollen mantel en ging op weg. Toen de bisschop de mantel opende, zag hij aan de binnenkant van het kledingstuk een afbeelding van Maria. Nog steeds wordt deze afbeelding op het stuk wol in het heiligdom van Tepeyac vereerd.

Heiligverklaring
Juan Diego was een nederig en vroom mens. Hij was een vurige aanbidder van Christus in de Eucharistie. Hij stierf in 1548 op 74-jarige leeftijd. Hij werd een populaire figuur in heel Latijns-Amerika. In 1737 werd Onze Lieve Vrouw van Guadalupe uitgeroepen tot Patrones van Mexico, in 1910 van de Amerika's en in 1935 van de Filippijnen. Paus Johannes Paulus II verklaarde Juan Diego zalig in 1990 en heilig in 2002. Beide keren deed de paus dat tijdens zijn bezoek aan Tepeyac.

Feestdag
De liturgische gedachtenis van Sint Juan Diego Cuautlatoatzin staat op de Universele Romeinse Kalender op 9 december, de dag van de eerste Mariaverschijning aan hem.

Grootste Maria-oord ter wereld
Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe ligt 15 kilometer ten noorden van Mexico-Stad.