Kantieken zijn lofzangen die niet aan het Boek der Psalmen zijn ontleend, maar aan andere gedeelten van de Bijbel.

Zowel de kantieken als de psalmen worden gezongen dan wel gebeden in de liturgie van het Getijdengebed.

Zie verder het uitgebreide lemma Cantica.