De Kardinaal-Deken is de voorzitter van het College der Kardinalen.

Kardinaal-bisschop van Ostia
Het College van Kardinalen wordt geleid door de Cardinalis Decanus, de deken van het College. Dit is altijd een van de zes kardinaal-bisschoppen aan wie een suburbicair bisdom is toegewezen. De kardinaal-deken krijgt qualitate qua altijd naast zijn eigen suburbicair bisdom het bisdom Ostia toegewezen. Hij heeft de plicht zijn domicilie in Rome te hebben.

Conclaaf
Sinds 2005 is de Italiaanse kardinaal Angelo Sodano deken van het Kardinalencollege. Zijn voorganger, Joseph Ratzinger, werd toen namelijk tot nieuwe paus gekozen. De deken is hoofdcelebrant in de requiemmis voor een overleden paus en in de votiefmis Pro eligendo pontifice, die aan het conclaaf voorafgaat. De deken is ook de voorzitter van het conclaaf.

Geen macht over andere kardinalen
Bij verhindering van de deken wordt het kardinalencollege voorgezeten door de subdeken. Beiden genieten geen enkele bestuursmacht over de andere kardinalen. De deken c.q. de subdeken geldt als primus inter pares ('eerste onder zijns gelijken')

Vacant
Wanneer het ambt van de kardinaal-deken vacant wordt, moeten de kardinaal-bisschoppen die de titel van een suburbicair bisdom dragen, een opvolger uit hun midden te kiezen. Alleen hun komt het keuzerecht toe. De gekozene wordt pas de nieuwe deken zodra de paus de keuze heeft goedgekeurd.

Bisschopswijding van paus
Als in een conclaaf iemand tot nieuwe paus wordt gekozen die nog geen bisschop is, dan komt het de Kardinaal-Deken toe hem tot bisschop te wijden. Is de deken verhinderd, dan komt dit recht toe aan de subdeken.