De kardinaal-diaken is de derde rang van de drie kardinale orden. De twee hogere orden zijn die van kardinaal-priester en kardinaal-bisschop.

Achtergrond
De titel kardinaal-diaken gaat terug op de tijd dat Rome was verdeeld in zeven diaconieën aan het hoofd waarvan een diaken was geplaatst. Later werd het aantal kardinaal-diakens door paus Sixtus V gebonden aan een maximum van veertien. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het aantal niet meer aan een maximum gebonden. Anno 2011 zijn er 32 kardinaal-diakens.

Titeldiaconie
Zoals kardinaal-priesters een titelkerk krijgen toegewezen wordt aan kardinaal-diakens een titeldiaconie geschonken. De eerste onder de kardinaal-diakens wordt kardinaal-protodiaken genoemd.

Romeinse Curie
Kardinaal-diakens zijn doorgaans hoge Curieprelaten. Zijn zij langer dan tien jaar diaken, dan kunnen zij opteren voor de rang van kardinaal-priester. Kardinaal-priesters zijn overigens doorgaans residentiële aartsbisschoppen, terwijl de kardinaal-bisschoppen doorgaans worden gekozen uit de meest seniore Curieprelaten.