De kardinaal-protopriester is de eerste kardinaal in de orde der kardinaal-priesters. In de regel is het de langstzittende kardinaal-priester.

Novemdialis
Anders dan de kardinaal-protodiaken (het meest seniore lid van de orde der kardinaal-diakens) heeft de kardinaal-protopriester geen speciale taken na het conclaaf of bij de inauguratie van de nieuwe paus. Wel is het gebruikelijk dat hij tijdens de Novemdialis, de negendaagse rouwperiode na het overlijden van een paus, voorgaat in een van de requiemmissen.

Paulus VI
Sinds 2012 is de Braziliaanse franciscaan Paulo Evaristo Arns kardinaal-protopriester.