De Subdeken van het College der Kardinalen van de Heilige Kerk van Rome is vicevoorzitter van dit college.

Hoogste rangen
De subdeken van het Kardinalencollege heeft na de Kardinaal-Deken de hoogste kardinalenrang. Evenals de deken behoort hij tot de episcopale orde binnen het Kardinalencollege. Altijd is hij kardinaal-bisschop van een van de suburbicaire bisdommen. Hij dient zijn domicilie in Rome te hebben.

Vacant
Als het ambt van subdeken vacant is geworden, dan wordt onder voorzitterschap van de deken een nieuwe gekozen. Het omgekeerde geldt als het ambt van deken vacant is geworden. Passief kiesrecht voor zowel het ambt van deken als van subdeken hebben alleen kardinaal-bisschoppen van de suburbicaire bisdommen. Het komt de paus toe de gekozene goed te keuren.

Sedisvacatio
Gedurende een Sedisvacatio worden de Algemene Congregaties van het Kardinalencollege voorgezeten door de subdeken indien de deken is verhinderd.

Conclaaf
De subdeken van het Kardinalencollege heeft alleen dan het recht om in een conclaaf een nieuwe paus te kiezen als hij vóór de dood van de paus of diens rechtmatige aftreden de leeftijd van 80 nog niet heeft bereikt.

Bisschopswijding paus
Als in een conclaaf iemand tot paus wordt gekozen die nog geen bisschop is, dan komt het de kardinaal-deken toe de gekozene onmiddellijk tot bisschop te wijden. Als de deken is verhinderd, dan is het de subdeken die de nieuwe paus de bisschopswijding toedient. Als de subdeken is verhinderd, dan valt die eer te beurt aan de oudste kardinaal-bisschop.

Kardinaal Etchegaray
Ten tijde van het conclaaf van 2013 was kardinaal Roger Etchegaray, sinds 30 april 2005, de subdeken van het Kardinalencollege. Aangezien hij 90 jaar was, mocht hij niet aan het conclaaf deelnemen.