Een catechismus is een boek waarin, ten behoeve van het geloofsonderricht, een overzicht wordt gegeven van de beginselen en voornaamste waarheden van de kerkleer. Sinds 1992 is wereldwijd de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) in gebruik.

Bisschoppensynode
De bisschoppen die in 1985 op een synode te Rome verzameld waren, wensten dat de leer van het Tweede Vaticaans Concilie beschikbaar kwam in een naslagwerk, dat wereldwijd als referentie voor catechetische publicities zou kunnen dienen. Snel werd begonnen aan een dergelijk naslagwerk: de Katechismus van de Katholieke Kerk ofwel KKK.

KKK
De eerste uitgave van de KKK verscheen in 1992 in het Frans. Daarna volgden uitgaven in ruim dertig andere talen. De Nederlands-Vlaamse editie is in 1995 verschenen. De definitieve Latijnse tekst van de KKK, de editio typica, is in 2000 verschenen. In deze editie zijn een aantal wijzigingen en veranderingen aangebracht. Deze verscheen pas in 2008 in Nederlandse vertaling: de Catechismus van de Katholieke Kerk. Opmerkelijk daarbij was dat de K van Katechismus in de eerste editie veranderde in een C.

Moeilijk toegankelijk
De KKK (CKK) is een kennis- en leerboek en is geschreven in een vaak moeilijke taal. Daar ligt een taak voor de pastoraal en catechetisch geschoolden van alle landen: zij moeten de inhoud van het boek in cursussen en publicaties toegankelijk maken voor iedereen.