Het Katholiek Netwerk in Nederland is een actief knooppunt van organisaties en individuen die zich aangesproken weten door het Katholiek Sociaal Denken.

Opbouw samenleving
Het Katholiek Netwerk werd in 2004 opgericht door het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties (VKMO) vanuit de overweging dat het onverminderd een wezenlijke taak van de katholieke geloofsgemeenschap is om de geest van Jezus Christus en diens evangelie vruchtbaar te maken bij de opbouw van de samenleving.

Katholiek sociaal denken
Het Katholiek Netwerk, een werkorganisatie van de VKMO heeft bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, maatschappelijk engagement en spiritualiteit. Leidraad daarbij is het Katholieke Sociale Denken.