Het Katholieke Sociaal Denken is een afgeleide van de Katholieke Sociale Leer. De leer verwijst naar de publicaties en uitspraken van het kerkelijk leergezag, het denken is de academische en maatschappelijk reflectie daarop.

Reflectie op doctrine
Er bestaat een verschil tussen de Katholieke Sociale Leer en het Katholiek Sociaal Denken. De kerkelijke doctrine leer levert criteria voor een ethische beoordeling van het sociale en economische leven. Deze criteria worden ontleend aan de Bijbel, de filosofie, pauselijke encyclieken en brieven van bisschoppenconferenties. Het Katholiek Sociaal Denken verwijst naar de wijdere context van academici en mensen uit de praktijk die verder hebben nagedacht en gepubliceerd over de doctrine en de mogelijkheid van toepassing daarvan.