De nieuwtestamentische brieven die niet op naam van Paulus staan of aan hem worden toegeschreven, worden de Katholieke Brieven genoemd.

Niet van Paulus
'Katholieke Brieven' is de aanduiding van de verzameling brieven van het Nieuwe Testament, die niet op naam van Paulus staan of aan hem worden toegeschreven.

Algemeen
'Katholiek' is in deze geen aanduiding voor een bepaalde stroming in het christendom, maar betekent 'algemeen' (van het Griekse kata holos, 'slaande op het geheel'). De brieven heten zo omdat ze een meer algemene strekking hebben en oorspronkelijk niet voor een bepaalde gemeente of bepaalde persoon waren bestemd, maar voor een meer algemeen publiek.

Pseudoniemen
Er zijn zeven Katholieke Brieven, en ze worden - anders dan de Brieven van Paulus - aangeduid met de naam van hun schrijvers, niet met die van de geadresseerden: Jakobus1 en 2 Petrus1, 2 en 3 Johannes; en Judas. De schrijver van de eerste der Johannesbrieven noemt zijn naam niet. De schrijver van 2 en 3 Johannes doet dat evenmin, maar duidt zichzelf aan als 'oudste'. De namen Jakobus, Petrus en Judas zijn waarschijnlijk op te vatten als pseudoniemen.