Kefas was de bijnaam van de apostel Simon Petrus.

Aramees
Kefas is de Griekse vorm van het Aramees woord keefa dat 'rots' betekent. De Griekse vertaling daarvan is petros en heeft als gelatiniseerde vorm petrus.

'Gij zijt de rots'
Kefas was de bijnaam van Simon bar Jona, de eerste der Apostelen. Deze was afkomstig van Jezus zelf, die Simon de 'steenrots' noemde op wie Hij zijn Kerk zou bouwen.

Petrus en Kefas
In het Nieuwe Testament wordt Simon afwisselend Kefas en Petrus genoemd. Paulus gebruikt in zijn Galatenbrief beide, zelfs in één zin: ...want Hij die Petrus kracht had gegeven voor de zending onder de besnedenen had mij kracht gegeven voor de heidenvolken – en omdat zij de mij gegeven genade hadden erkend, hebben zij, Jakobus en Kefas en Johannes, de mannen van aanzien die als steunpilaren gelden, mij en Barnabas de hand der gemeenschap gereikt... (Gal.2,8-9, Willibrordvertaling 1995)