De Kleine Profeten of Twaalf Profeten is de verzameling profetische boeken in het Oude Testament, die vergeleken met profetenboeken als Jesaja en Jeremia klein van omvang zijn.

Grote Profeten
Het begrip 'Twaalf Profeten' duidt op de oudtestamentische profeten en de naar hen vernoemde boeken die kleiner in omvang zijn dan de boeken van Jesaja, Ezechiël en Jeremia. De laatste groep wordt daarom de Grote Profeten genoemd. Sint Augustinus legt in De Civitate Dei (18,29) uit dat de twaalf boeken vanwege hun lengte Prophetae Minori (Kleine Profeten) worden genoemd.

Laatste twaalf
In de Hebreeuwse Bijbel worden de Kleine Profeten ??? ??? (Trei Asar = 'De Twaalf') genoemd. Deze collectie vormt het laatste deel van de Tenach, dat de Joden Nevi'im (= 'Profeten') noemen. Voor christenen zijn de Kleine Profeten de laatste twaalf boeken van het Oude Testament.
1. Hosea
2. Joël
3. Amos
4. Obadja
5. Jona
6. Micha
7. Nahum
8. Habakuk
9. Sefanja
10. Haggai
11. Zacharia
12. Maleachi