La Verna is een franciscaans heiligdom op een berg in de Toscaanse Apennijnen. Op deze locatie kreeg Sint Franciscus van Assisi in 1224 op wonderbaarlijke wijze de stigmata, de vijf wondtekenen van Christus.

Locatie
In de Toscaanse Apennijnen, in het noorden van de provincie Arezzo, ligt Monte Penna, een beboste berg met een hoogte van 1.283 meter. Daarop is het franciscaanse heiligdom van La Verna (Alverna in het Latijn) gelegen.

Geschonken aan Franciscus
La Verna was een woest gebied, dat in 1213 werd door de toenmalige eigenaar, graaf Orlando van Chiusi, werd geschonken aan Franciscus van Assisi. De heilige trok zich daar geregeld terug voor meditatie en gebed.

Stigmata
Franciscus was weliswaar de stichter van de Orde der Minderbroeders, maar was na verloop van tijd niet meer haar overste. Toen de orde steeds meer begon af te wijken van Franciscus' radicale armoede-ideaal, trok hij zich steeds meer terug in de natuur. In augustus 1224 was hij zo zwaar teleurgesteld in zijn orde, dat hij besloot zijn verdriet te verwerken door veertig dagen te vasten in La Verna, ter voorbereiding op het Sint-Michielsfeest. Terwijl hij op de berg aan het bidden was, zou hij een visioen hebben gehad van een serafijn die hem de stigmata gaf, hoogstwaarschijnlijk op 17 september.

Heiligdom
De stigmatisering van Franciscus maakte grote indruk op de minderbroeders. Vanaf toen beschouwde ze La Verna als heilige grond. Paus Alexander IV nam het in bescherming. Op den duur werd er een kerkje gebouwd, dat in 1260 werd gewijd in aanwezigheid van de heilige minderbroeder Bonaventura. Zij kreeg de naam Santa Maria degli Angeli (Heilige Maria der Engelen).

Kapel en basiliek
Nog in de 13de eeuw werd in La Verna de Stigmatakapel gebouwd, gefinancierd door graaf Simon van Battifole. Nog steeds is er de steen te zien waarop het wonder zou hebben plaatsgehad. In de 14de eeuw werd de bouw gestart van een basiliek. In 1568 werd deze geconsacreerd en toegewijd aan Maria Tenhemelopgenomen. In 1578 bouwden minderbroeders op het terrein een ruimte die geschikt is voor processies: de zogeheten Corridor van de Stigmata, compleet met fresco's over het leven van Sint Franciscus.

Paus
Nog steeds is het heiligdom van La Verna een druk bezocht pelgrimsoord. Op 13 mei 2012 werd het bezocht door paus Benedictus XVI.