Zondag 'Laetare' is de vierde zondag van de Veertigdagentijd.

Halfvasten
Laetare is een andere naam voor de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd van de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk. Deze zondag markeert het midden van de veertigdaagse periode voor Pasen. Vandaar dat de dag ook Halfvasten wordt genoemd. Al vanaf de negende eeuw klinkt in de misliturgie van deze zondag de vreugde van de Verrijzenis door.

Wees blij
Het Latijnse woord laetare is een gebiedende wijs enkelvoud en betekent: 'wees blij'. Het is het eerste woord van de introïtus die bij eucharistieviering van de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd hoort. Een introïtus is het gezang dat de intrede van de priester in de kerk begeleidt.

Jeruzalem
De tekst van de introïtus komt uit het boek Isaias (Jesaja) van de Vulgaat en betreft een profetie over de redding van Jeruzalem:

Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae (Is. 66:10).
('Weest blij, [inwoners van] Jeruzalem. Komt tezamen, u allen die haar liefhebben. Verheugt u met blijdschap, u die in triestheid verkeerde, opdat u zult jubelen en u zich tot uw vertroosting zult verzadigen aan [haar] borsten').

Roze
Op Zondag Laetare mogen de celebranten van de liturgie roze paramenten dragen. De symbolische betekenis van roze is: het glorende licht van de Verrijzenis schijnt reeds door het boetepaars heen. Deze symboliek geldt ook voor de Derde Zondag van de Advent (Zondag Gaudete): het sobere paars van de verwachting wordt al vermengd met het licht van Kerstmis.