De lauden (Latijn: laudes) maken deel uit van het officiële gebed van de Kerk, het zogenoemde Officie of Liturgie der Uren. 

Dit liturgisch ochtendgebed wordt in de regel bij dageraad gebeden. Het is onder meer een lofprijzing van Christus, die wordt bezongen als 'heraut der dageraad', 'drager van het licht', 'hemels licht', 'stralende zon' en 'Gods stralend aangezicht'.

De opbouw van de lauden volgens de gewone vorm van de Romeinse ritus is als volgt:

 • openingsformule: God kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ... (Alleluia)
 • hymne
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, lofzang uit het Oude Testament, antifoon
 • antifoon, psalm, antifoon
 • korte Schriftlezing
 • (homilie)
 • korte beurtzang
 • antifoon, Lofzang van Zacharias, antifoon
 • slotgebeden
 • Onze Vader
 • oratie
 • slotformule

Opbouw van de lauden volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Latijn):

 • openingsformule: Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri ... (Alleluia)
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, lofzang uit het Oude Testament, antifoon
 • antifoon, psalm, antifoon
 • korte Schriftlezing
 • hymne
 • beurtvers
 • antifoon, Benedictus, antifoon
 • Kyrie eleison
 • Pater noster
 • slotgebeden
 • oratie
 • slotformule