Lebbeüs is een andere naam voor Sint Judas Thaddeüs, een van de twaalf mannen die door Jezus werden aangesteld tot apostel.

Griekse handschriften
In de lijst van de Twaalf Apostelen in het evangelie van Mattheüs (10,2-4) wordt Thaddeüs (Grieks: Θαδδαιος) als tiende genoemd. In sommige Griekse handschriften (Stephens 1550, Scrivener 1894, Byzantine Majority) wordt de apostel in vers 10,3 aangeduid als Lebbaios ho epiklètheis Thaddaios('Lebbeüs, bijgenaamd Thaddeüs'). De King James Version en de Statenvertaling hebben dat overgenomen.