In het kerkelijk jargon zijn leken alle leden van het Volk van God die geen sacramentele wijding hebben ontvangen.

Lid van het volk
Het woord 'leek' komt van het Griekse λαικος (laikos), dat 'toebehorend aan het volk' (λαος, laos) betekent. Een leek is dus strikt genomen een lid van het volk. In christelijke zin is een leek iemand die deeluitmaakt van het Volk Gods.

Geen clerici
Leken zijn in de katholieke betekenis van het woord alle christengelovigen die geen lid van de clerus zijn. Met andere woorden: leken zij niet-clerici.