De Lofzang van Zacharias, ook vaak naar het eerste woord ervan Benedictus genoemd, is een van de drie cantica evangelica, die in de Getijden tijdens de Lauden wordt gezongen.

Canticia evangelica
De Lofzang van Zacharias wordt gerekend tot de zogenoemde cantica evangelica, drie kantieken die het hoogtepunt vormen van specifieke Getijden. De Lofzang van Zacharias wordt gezongen in de Lauden. De twee andere evangelische kantieken zijn Magnificat (Lofzang van Maria, voor de Vespers) en Nunc dimittis (Lofzang van Simeon, voor de Completen). Alle drie kantieken zijn ontleend aan het Lucas-evangelie. Alle drie worden ze afgesloten afgesloten met het Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Achtergrond
De Lofzang van Zacharias is genomen uit het Lucas-evangelie (1:68-79). Het is een lied van dankzegging van Zacharias, na de geboorte van zijn zoon Johannes de Doper. In het eerste deel van het lied (68-75) bezingt hij de dank voor de vervulling van de Messiaanse hoop van het Joodse volk. In het laatste deel van de Lofzang richt Zacharias zich tot zijn eigen zoon (et tu, puer), die zo'n belangrijke plaats in de heilsgeschiedenis zou krijgen.

Tekst in het Latijn
Benedictus Dominus Deus Israel;
quia visitavit et fecit redemptionem plebi suae
et erexit cornu salutis nobis, in domo David pueri sui,
sicut locutus est per os sanctorum, qui a saeculo sunt, prophetarum eius,
salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium, qui oderunt nos;
ad faciendam misericordiam cum patribus nostris,
et memorari testamenti sui sancti,
iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum,
daturum se nobis, ut sine timore, de manu inimicorum liberati,
serviamus illi in sanctitate et iustitia coram ipso omnibus diebus nostris.
Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis:
praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius,
ad dandam scientiam salutis plebi eius in remissionem peccatorum eorum,
per viscera misericordiae Dei nostri,
in quibus visitabit nos oriens ex alto, illuminare his,
qui in tenebris et in umbra mortis sedent,
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Nederlandse vertaling
Geprezen zij de Heer, de God van Israël
omdat Hij omziet naar Zijn volk en het bevrijdt
Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, Zijn getrouwe;
Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn Heilige Profeten
Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen;
De eed aan onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen;
Om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen;
In vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn aanschijn.
En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen
door de vergeving van hun zonden;
Dank zij de innige barmhartigheid van onze God
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;
Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood
en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.