Sint-Lucius I (? - 254) is de 22ste paus van de Katholieke Kerk.

De Romein Lucius, zoon van Porphyrius, werd op 25 juni 253 gekozen tot bisschop van Rome. Hij was de opvolger van Cornelius. Kort na zijn aantrede werd Lucius door de keizer verbannen, maar mocht na verloop van tijd terugkeren naar Rome. Hij stierf op 5 maart 254 een natuurlijke dood en werd begraven in de catacomben van Sint-Callixtus.

De meeste van zijn stoffelijke resten bevinden zich in de Romeinse kerk Santa Maria in Trastevere, samen met die van Sint-Caecilia.

Lucius’ schedel werd bewaard in de kathedraal van Roskilde in Denemarken. Na de overgang naar het lutheranisme werd de kostbare reliek overgebracht naar de rooms-katholieke Sint-Ansgariuskathedraal in Kopenhagen (zie foto van de reliekschrijn rechts).

De liturgische gedachtenis van Sint-Lucius I staat op 5 maart, diens sterfdag.