Ignatius Maloyan (1869-1915) was een Armeens-katholieke bisschop die tijdens de genocide op de Armeniërs in 1915 om het leven kwam. In 2001 werd hij zalig verklaard.

Armeens-katholiek

Ignatius Maloyan werd geboren in 1869 in Mardin, het op twee na oudste Armeens-katholieke bisdom in het Ottomaanse Rijk en een voornaam centrum van de verschillende christelijke gemeenschappen in zuidelijk Anatolië. Hij doorliep vanaf zijn veertiende jaar de priesteropleiding aan het patriarchaal instituut in Bzommar in Libanon. In 1896 werd hij tot priester gewijd. Hij werd benoemd tot parochiepriester in Alexandrië, in het door de Britten bestuurde Egypte, waar een grote Armeense handelarengemeenschap woonachtig was.

Mardin

Zijn werk maakte grote indruk en werd gevolgd door een korte periode als secretaris van de patriarch in Istanbul. In 1911 werd hij tot bisschop van zijn geboorteplaats Mardin aangesteld. Zijn bisdom leed in die tijd grote armoede. Ook nam de argwaan van de Turkse autoriteiten tegenover de Armenen toe.

Wereldoorlog

De uitbraak van de Eerste Wereldoorlog deed de onzekerheid toenemen. Vervolgingen bleven echter achterwege. In januari 1915 kwamen de eerste tekenen van de aankomende storm. Armenen en andere christenen werden ontslagen uit overheidsdienst en christelijke militairen werden ontwapend.

Gearresteerd

In juni trof het noodlot de Armeens-katholieke bevolking van Mardin. Al in mei had Maloyan zijn priesters voorspeld dat hun het martelarenschap te wachten stond. Zijn vermoeden werd spoedig bevestigd. Op 3 juni preekte de bisschop over de uitspraak van Jezus "wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden" (Matteüs 16,25). Die avond werd bisschop Ignatius Maloyan samen met vierhonderdveertig geloofsgenoten gearresteerd.

Verraad

Maloyan en de andere Armeniërs werden beschuldigd van verraad. De bisschop weersprak deze beschuldiging, zelfs na marteling. Daarop werden Maloyan en de andere Armeens-katholieken voor een opmerkelijke keuze gesteld: bekering tot de islam of sterven. Dit was een uitzonderlijk voorval, want de achtervolging van de Armenen was gebaseerd op etniciteit en niet op geloofsgronden.

Executie

Maloyan weigerde zich tot de islam te bekeren. Dit bezegelde zijn lot. Ruim zestienhonderd Armeense christenen vergezelden de bisschop op zijn laatste reis, naar een dorp zo'n zes uur buiten Mardin. Daar werd hij gedwongen om de executie van zijn volksgenoten te aanschouwen. Daarna werd hij zelf met een pistoolschot om het leven gebracht.

Zalig verklaard

Op 7 oktober 2001 werd Ignatius Maloyan door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.Voor dit lemma zijn wij dank verschuldigd aan dr. Harry Schnitker, universitair docent geschiedenis aan de University of Glasgow in Schotland.