De heilige Margareta Maria Alacoque (1647-1690) was een Franse kloosterzuster die bijzondere openbaringen van Jezus zou hebben ontvangen. Ze wordt vereerd als de Apostel van het Heilig Hart.

Jeugd
Margaretha Maria Alacoque werd op 22 juli 1647 geboren in Lhautecour, gelegen in het Franse bisdom Autun. Als kind had ze een buitengewone verering voor het Allerheiligste Sacrament. In plaats van mee te spelen met andere kinderen trok ze zich vaak terug in haar parochiekerk om in stilte bij Jezus te bidden.

Visitandinnen
In 1671 trad ze in het klooster van de Orde der Visitandinnen in Paray-le-Monial. Daar leidde ze een heilig leven van boete en gebed. In 1675 toonde Jezus zijn Heilig Hart aan haar. Vele openbaringen volgden. Daarvan deed ze verslag bij haar geestelijk leidsman, de heilige jezuïet Claude la Colombière (1641-1682). Het is mede aan hem te danken dat de devotie tot het Heilig Hart van Jezus zich uiteindelijk over de hele wereld verspreidde.

Paray-le-Monial
Zuster Margaretha Maria stierf in Paray-le-Monial op 17 oktober 1690. Paus Benedictus XVverklaarde haar heilig in 1920. Haar lichaam wordt bewaard en vereerd in de kloosterkapel van de Visitandinnen in Paray-le-Monial. Nog steeds komen vele pelgrims uit de hele wereld haar graf bezoeken. Haar gedachtenis op de Romeinse liturgiekalender staat op 16 oktober.