De heilige zuster Marie Adolphine (Kaatje Dierikx) uit Ossendrecht stierf in 1900 de marteldood in China.

Jeugd
Catharina 'Kaatje' Dierikx werd op 3 maart 1866 te Ossendrecht geboren. Toen ze 18 werd vertrok ze naar Antwerpen om daar in huishoudens te werken. Getroffen door de armoede die ze daar aantrof besloot ze op 26-jarige leeftijd in te treden bij de Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria en nam ze de kloosternaam Marie Adolphine aan.

Missie in China
Zuster Marie Adolphine werd door haar oversten aangewezen voor de missie in China. De bootreis ernaartoe was lang en zwaar. In mei 1899 arriveerden ze in China. Hun eindbestemming was de missiepost Tai-yuan-fu (Taiyuan, in de noordelijke provincie Shanxi).

Weeskinderen
Het kostte Marie Adolphine veel moeite te wennen aan de haar volstrekt vreemde omgeving. Ze worstelde met de vreemde talen die ze moest gaan spreken: Frans en Chinees. In Tai-yuan-fu hielden de zusters zich vooral bezig met de zorg voor zuigelingen die bij het klooster te vondeling waren gelegd en voor andere weeskinderen.

Vermoord tijdens Bokseropstand
Tijdens de Bokseropstand, een revolte die was gericht tegen het Westerse imperialisme, werden Marie Adolphine en haar medemissionarissen op 9 juli 1900 vermoord. Na een schijnproces werden zij met het zwaard onthoofd.

Zaligverklaring
Voor de vele missionarissen die tijdens de Bokseropstand om het leven kwamen werd een zaligverklaringsproces opgestart. Paus Pius XI liet zijn keuze vallen op de groep van Tai-yuan-fu. Het bisdom Breda ondersteunde dit proces. In 1946 verklaarde paus Pius XII 29 missionarissen zalig, onder wie Maria Adolfina.

Heilige Martelaren van China
Op 1 oktober van het Grote Jubeljaar 2000 werden de 120 Martelaren van China door paus Johannes Paulus II gecanoniseerd. Ook de groep van Tai-yuan-fu werd daartoe gerekend. Voortaan mocht dus ook Kaatje Dierikx in de hele Kerk vereerd worden als Sint Maria Adolfina.

Feestdag
Het liturgisch feest ter nagedachtenis van de heilige Maria Adolfina en gezellinnen (maagden en martelaressen) wordt in het bisdom Breda gevierd op 8 juli. De feestdag valt niet op 9 juli, de sterfdag van de heiligen, aangezien die dag in de Nederlandse kerkprovincie is gereserveerd voor deĀ Martelaren van Gorcum.