Hulp der Christenen (Latijn: Auxiliatrix Christianorum) is een van de titels voor Onze Lieve Vrouw uit de Litanie van Loreto. De toewijding aan Maria als de Hulp der Christenen werd populair ten tijde van paus Pius V, die de overwinning van de christelijke mogendheden op de Ottomanen in de Zeeslag van Lepanto toeschreef aan haar hemelse bijstand. In de 19e eeuw kreeg de devotie een bijzondere impuls door de toewijding van Don Bosco aan Maria Hulp der Christenen. Paus Pius VII stelde de gedachtenis van Maria Hulp der Christenen vast op 24 mei.

De oorsprong van de titel 'Hulp der Christenen' gaat terug op de heilige Johannes Chrysostomus(4e eeuw na Chr.). In een homilie noemde hij Maria boeteia (βοετεια), dat 'hulp' betekent. Na hem gebruikten ook andere Kerkvaders deze term voor de Moeder Gods.

Slag bij Lepanto
De zeeslag bij Lepanto (het tegenwoordige Náfpaktos in de Golf van Korinthe) op 7 oktober 1571 was een beslissende slag in de strijd tussen de Ottomaanse sultan Selim II en de katholieke mogendheden van Europa. Een coalitie tussen de Spaanse koning Filips II en paus Pius V (gesteund door Venetië, Malta en Genua) bracht – met meer dan 200 galeien – een beslissende nederlaag toe aan de Turken, waarbij zelfs hun opperbevelhebber werd gedood. De overwinning had een grote invloed op het christelijk zelfbewustzijn. Titiaan, Tintoretto en Veronese wijdden schilderijen aan de slag. Paus Pius V maakte van 7 oktober de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, omdat hij de overwinning ook toeschreef aan de vele gelovigen die de rozenkrans hadden gebeden. Toen de paus kort na de slag het Maria-heiligdom van Loreto bezocht, sprak hij de Heilige Maagd aan als 'Hulp der Christenen'. Sindsdien is de titel opgenomen in de Litanie van Loreto.

24 mei
Op de Romeinse liturgiekalender staat de gedachtenis van Maria Hulp der Christenen op 24 mei. Deze werd in 1814 ingesteld door paus Pius VII. In 1808 was deze paus op last van Napoleon gearresteerd en moest in ballingschap leven, aanvankelijk in Savona, later in Fontainebleau. Na de Slag bij Leipzig, in januari van 1814, werd de paus vanuit Frankrijk teruggestuurd naar Savona. Hier herkreeg hij in maart zijn vrijheid. Zijn terugkeer naar Rome op 24 mei 1814 werd een ware triomftocht. Kort daarna bepaalde hij dat de dag van zijn terugkeer voortaan gewijd moest worden aan Maria Hulp der Christenen.

Don Bosco
Don Giovanni Bosco, stichter van de religieuze congregatie van de Salesianen, had een bijzondere devotie voor Maria Hulp der Christenen. De leden van een van de vrouwelijke takken van de Salesiaanse Familie werden daarom 'Dochters van Maria Hulp der Christenen' genoemd. In Turijn, het aanvankelijke werkveld van de salesianen, staat het voornaamste heiligdom: de basiliek Maria Ausiliatrice. Ook in Rome staat een basiliek die is toegewijd aan de Hulp der Christenen: Santa Maria Ausiliatrice aan de Via Tuscolana.

Australië
Wereldwijd is de devotie tot Maria Hulp der Christenen een populair. Zo is zij de Patrones van Australië. De kathedrale kerk van het aartsbisdom Sydney is aan haar gewijd. Ook in Nederland en België dragen verschillende kerken en instellingen deze naam.

Wereldgebedsdag voor China
Paus Benedictus XVI riep in 2007 de gedachtenis van Maria Hulp der Christenen uit tot Wereldgebedsdag voor China, waarop gebeden wordt voor de Katholieke Kerk in China opdat zij zonder belemmering van de staat in eenheid met de paus mag verkeren. Benedictus XVI koos voor 24 mei vanwege de spirituele kracht van het heiligdom van Sheshan, waar de Heilige Maagd Maria wordt vereerd als de Hulp der Christenen.

Onze Lieve Vrouw van Sheshan
Sheshan ligt ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van Shanghai. Het katholieke heiligdom aldaar ligt op een berg vol bamboebossen en stromende beekjes. Volgens een legende zou er eeuwen geleden een kluizenaar met de naam She hebben geleefd. In 1866 lieten de kerkelijke autoriteiten in Shanghai er een zeshoekig paviljoen bouwen met daarin een altaar en een standbeeld van de Heilige Maagd Maria. Vijf jaar later bouwden de jezuïeten op de top van de berg een kerk en wijdde haar aan Maria Hulp der Christenen. In 1925 werd op Sheshan de eerste katholieke basiliek van het Verre Oosten neergezet. Daarmee werd het oord van Onze Lieve Vrouw van Sheshan een belangrijke bedevaartsplaats. Tijdens de Culturele Revolutie werd het heiligdom ontdaan van het bronzen Mariabeeld en van andere religieuze symbolen. In het jaar 2000 werd een replica van het beeld in de kerk teruggeplaatst en nam de stroom katholieken weer toe.