Een week na het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming viert de Katholieke Kerk de gedachtenis van Maria's kroning tot koningin van het heelal.

Pius XII
De gedachtenis 'Maria Koningin' werd in 1955 door paus Pius XII ingevoerd, een jaar na het Maria-jaar 1953-1954. In 1950 had hij het dogma van Maria Tenhemelopneming afgekondigd.

22 augustus
De gedachtenis werd aanvankelijk op 31 mei gevierd. Na de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie werd zij verplaatst naar 22 augustus, een week na het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. In de Romeinse ritus is deze gedachtenis verplicht.

Oratio
In de Heilige Mis van deze gedachtenis bidt de priester: "God, Gij hebt de Moeder van uw Zoon uitverkoren om ons aller moeder te zijn. Geef goedgunstig dat wij, gesteund door haar voorspraak, eens in het hemels Koninkrijk de heerlijkheid ontvangen die Gij uw kinderen hebt beloofd."

Kroning
In de katholieke traditie draagt de moeder van Jezus onder meer de titel 'koningin' (zie het lemma: Litanie van Loreto).

Iconografie
In de iconografie is Maria vaak voorgesteld als vrouw die zit aan de rechterhand van haar hemelse Zoon. Hij, die de Koning van het Heelal is, kroont zijn moeder als teken van haar bijzondere rol in de heilsgeschiedenis. Er zijn ook afbeeldingen die tonen dat de Drievuldigheid haar kroont.