Maria Presentatie is de oude naam voor de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel van Jeruzalem. Volgens een oude overlevering zou de moeder van Jezus in haar jeugd zijn aangeboden (opgedragen) als tempelmaagd.

Tempelmaagd
Het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus vertelt dat Joachim en Anna hun dochter Maria op driejarige leeftijd aan God opdroegen en haar als tempelmaagd presenteerden in de Tempel van Jeruzalem, het middelpunt van de joodse godsdienst. Daar zou ze tot haar twaalfde jaar de priesters en levieten in hun cultische taken hebben bijgestaan.

Belofte aan God
Volgens het Proto-Evangelie van Jacobus konden Joachim en Anna eigenlijk geen kinderen krijgen. Zij smeekten God om een nakomeling kind en deden Hem de belofte dat zij een eventueel kind weer aan Hem zouden afstaan. Het gebed werd verhoord en Joachim en Anna kwamen hun beloften na en brachten hun dochter naar de tempel.

En de priester ontving haar en nadat hij haar gekust had zegende hij haar met de woorden: “De Heer heeft uw naam groot gemaakt onder alle geslachten. In u zal de Heer in de laatste dagen zijn verlossing aan de kinderen van Israël openbaren.” En hij zette haar op de derde tree van het altaar en de Heer God deed genade op haar neerdalen en zij danste op haar voetjes en het hele huis Israël kreeg haar lief. En haar ouders vertrokken weer, vol verwondering, en zij loofden de almachtige God, omdat het kind zich niet had omgekeerd. En Maria bleef in de tempel van de Heer als een pikkende duif en zij ontving voedsel uit de hand van een engel (hfd 8)*.

Tot haar twaalfde
Toen ze twaalf geworden was, de leeftijd van de menstruatie, moest ze de tempel weer verlaten opdat zij de heilige plaats niet zou verontreinigen. Menstruerende vrouwen waren volgens de joodse wet namelijk cultisch onrein. Het Proto-Evangelie van Jacobus vertelt verder dat Maria nadat ze de tempel had verlaten, werd toevertrouwd aan de zorg van de weduwnaar Jozef.

Liturgische gedachtenis
Hoewel het relaas in het Proto-Evangelie van Jacobus nooit officieel door de Kerk is erkend, viert zij toch jaarlijks de 'Presentatie van de Heilige Maagd'. In de Romeinse ritus vindt die gedachtenis plaats op 21 november. Daarmee gedenkt de Kerk dat Maria, vervuld van de Heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd. Sinds de achtste eeuw wordt Maria Presentatie in het Oosten gevierd. Later introduceerde geestelijken uit Constantinopel het feest in het Westen. In 1585 plaatste paus Sixtus V de gedachtenis op het Romeinse Calendarium.

* Uit: Apokriefen van het Nieuwe Testament
Vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr.A.F.J Klijn
Kok, Kampen, ISBN 9024228646 (1984).