De kluizenaarster María Toribia (12e eeuw) was gehuwd met Sint Isidorus de Landarbeider. In Spanje is zij bekend onder de naam Santa María de la Cabeza.

San Isidro
Het is niet bekend in welk jaar María Toribia het levenslicht zag. Aangenomen wordt dat ze geboren is in Uceda, in de Spaanse provincie Guadalajara. Na verloop van tijd ging ze wonen in Torrelaguna, provincie Madrid. Daar leerde ze de Madrileense dagloner Isidro de Merlo y Quintana kennen, met wie zij in het huwelijk trad. Zij hielp de vrome landarbeider met zijn werk op het landgoed van baron Juan de Vargas. Verder verrichtte zij tal van taken in hun parochie, met name het onderhoud van de plaatselijke kapel.

Wonder bij de put
Volgens een legende hadden Maria en Isidro een zoon die in een diepe put verdronken was. Na vurig gebed van de beide ouders zou hij op miraculeuze wijze uit de doden verrezen zijn. De echtelieden besloten toen uit dankbaarheid hun leven aan God te wijden en voortaan in seksuele onthouding te leven.

Wonderdoener
Na de dood van haar man werd María kluizenaarster. De Heilige Maagd Maria zou volgens een legende geregeld in visioenen aan haar verschenen zijn. In de omgeving van haar kluis had ze de naam een wonderdoener te zijn. Tussen 1175 en 1180 overleed zij. Haar stoffelijk overschot werd spoedig door tal van gelovigen vereerd.

Cultus
De cultus groeide gestaag. In 1615 werd het proces van haar zaligverklaring gestart. In dat jaar werd haar stoffelijk overschot verplaatst naar Torrelaguna. In 1645 werden de relieken plechtig overgebracht naar de Sint-Andreaskerk in Madrid, waar ook het lichaam van haar echtgenoot, Sint Isidorus, vereerd werd.

Zalige
María Toribia werd door paus Innocentius XII op 11 augustus 1697 zalig verklaard. Zij is nooit officieel gecanoniseerd. Wel heeft de Heilige Stoel de heiligenstatus die zij in Spanje heeft, goedgekeurd.

Hoofd
In Spanje heet zij Santa María de la Cabeza ('Heilige Maria van het Hoofd'). Die naam kreeg zij na de invoering van het gebruik om haar hoofd in processie rond te dragen. Deze reliek zou volgens het volksgeloof helpen tegen droogte.

Feestdag
Haar feestdag is 9 september. Ook op 15 mei, de feestdag van Sint Isidorus de Landbouwer, wordt zij herdacht.