'Heilige Maagd Maria van de berg Karmel', zo luidt de naam van de liturgische gedachtenis op 16 juli. Op die dag gedenkt en viert de Rooms-Katholieke Kerk de Mariaverschijning aan Sint Simon Stock (ca. 1165-1265). Deze ziener was lid van de Karmelieten, een religieuze orde genoemd naar de bijbelse berg Karmel.

Simon Stock
De heilige karmeliet Simon Stock zou op 16 juli 1251 in Cambridge een verschijning van de Heilige Maagd Maria hebben gehad. De Moeder Gods gaf hem een zogeheten scapulier (zie prent rechts), een schouderkleed van een kloosterhabijt. Maria beloofde Simon dat iedereen die dit religieuze kleed zou dragen, uit het vagevuur gered zou worden. Later mocht het schouderkleed vervangen worden door twee lapjes stof.

16 juli
In 1386 werd de 16de juli voor de karmelieten een belangrijke feestdag. Pas sinds 1726 staat deze gedachtenis ook op de liturgische kalender van de gehele Rooms-Katholieke Kerk.

Berg Karmel
De berg Karmel in het Heilig Land wordt in de Bijbel genoemd als de plaats waar de profeet Eliastreed tegen de profeten van de afgod Baäl. Daar levert Elia het bewijs dat de God van AbrahamIsaak en Israël de enige, ware God is. Als de Baälprofeten zijn verslagen, gaat Elia naar de hoogste regionen van de Karmel, waar hij de Heer smeekt om regen. Er heerst namelijk droogte en hongersnood en het volk schreeuwt om redding. Na zijn smeekgebed draagt Elia zijn dienaar op om hoger te klimmen en naar de richting van de zee te kijken of er al regen op komst is. Na zeven keer kijken zegt de dienaar: "Ja, ik zie een kleine wolk uit de zee opstijgen, zo groot als de palm van een hand." Elia voorspelt dan dat uit dit wolkje een zware stortregen zal vallen (1 Kon. 18). Kerkvaders zagen in dit wolkje een voorafbeelding van de Maagd Maria uit wie de Redder geboren zou worden (zie icoon hiernaast).

Karmelorde
In de twaalfde eeuw lieten eremieten zich door het geloof van de profeet Elia inspireren en vestigden zich op de berg Karmel. Onder bescherming van de Maria zochten zij naar de hemelse genade van de Ene God die redding bracht door Christus' dood en verrijzenis. Zij legden de basis voor de latere ordes van karmelieten en karmelietessen, die een leven leiden van zuiverheid, armoede en contemplatie.