Jaarlijks op 11 februari gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk de verschijningen van Onze Lieve Vrouw aan Bernadette Soubirous bij de grot van Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk).

Mooie dame
Op 11 februari 1858 verscheen een hemelse gestalte voor het eerst aan de 14-jarige Bernadette Soubirous. Het meisje beschreef de verschijning als een 'mooie dame, gekleed in het wit met een blauwe ceintuur en op beide voeten een gele roos'.

Onbevlekte Ontvangenis
Bij de zestiende verschijning op 25 maart 1858, kreeg Bernadette antwoord op haar vraag wie de dame was: "Ik vroeg het haar opnieuw, drie keer achter elkaar, steeds bleef zij glimlachen. Tenslotte waagde ik het voor de vierde maal en toen zei zij tegen mij, met de handen op de borst gevouwen, dat zij de Onbevlekte Ontvangenis was" [in het door Bernadette gesproken Occitaans: Qué soï era immaculado councepciou].

Heil der Zieken
Sinds de erkenning van de verschijningen bij Lourdes groeide deze plaats in de Franse Pyreneeën uit tot een van de voornaamste bedevaartplaatsen in de christelijke wereld. Maria had Bernadette een bron bij Massabielle onthuld. Het water daarvan zou geneeskrachtig zijn en wordt nog steeds massaal door gelovigen afgetapt. De Moeder Gods wordt daarom in Lourdes vereerd als Heil der Zieken. Onze Lieve Vrouw van Lourdes heeft ook de erenamen: Troosteres der Bedroefden en Toevlucht der Zondaars.

Gebed en naastenliefde
Op de gedachtenis van 11 februari wordt “niet het historische feit van de verschijningen gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje [Sint Bernadette] zondaars tot bekering roept en in de Kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden”, zegt het Getijdenboek.

Wereldziekendag
Paus Johannes Paulus II stelde in 1992 de Wereldziekendag in, jaarlijks te vieren op 11 februari, de gedachtenis 'Onze Lieve Vrouw van Lourdes'.

Zie verder het artikel Lourdes