Martelaren

Martelaren zijn mensen die standvastig van hun geloof hebben getuigd, en hierom gepijnigd en ter dood zijn gebracht. In het katholieke en orthodoxe christendom worden zij vereerd. Een kerkvader zei: 'Het bloed der martelaren is het zaad der Kerk.' 

Zie verder het uitgebreide lemma Martelaar.