Martelaren zijn mensen die standvastig van hun geloof hebben getuigd, en hierom gepijnigd en ter dood zijn gebracht. In het katholieke en orthodoxe christendom worden zij vereerd. Een kerkvader zei: 'Het bloed der martelaren is het zaad der Kerk.' 

Zie verder het uitgebreide lemma Martelaar.