In de Katholieke Kerk worden 103 heilige martelaren van Korea vereerd. Zij stierven omwille van het geloof gedurende de vervolgingen in de 19e eeuw. Er bestaat nog een andere groep Koraanse martelaren: Paulus Yun Ji-chung en zijn 123 gezellen. Zij werden in 2014 door paus Franciscus zalig verklaard. 

Lekenkerk
Het christelijke geloof drong vanaf het begin van de 17de eeuw door in Korea. De eerste missionarissen waren leken. Uit die eerste prediking ontstond een krachtige geloofsgemeenschap die het moest stellen zonder bisschoppen en priesters.

Franse missionarissen
Vanaf het jaar 1836 kwamen de eerste gewijde missionarissen clandestien het land binnen. Deze Franse geestelijken stichtten gemeenschappen waaruit de 103 Martelaren van Korea zijn voortgekomen. Zij stierven gedurende de vervolgingen van de jaren 1839, 1846 en 1866.

Canonisatie
De bekendste van de 103 zijn Andreas Kim Taegon en Paulus Chong Hasang. Zij werden op 6 mei 1984 door Johannes Paulus II heilig verklaard.

Paulus Yun Ji-chung & Gezellen
Op 9 februari 2014 werd het decreet gepubliceerd waarin paus Franciscus het martelaarschap van 124 Koreanen (Paulus Yun Ji-chung en zijn 123 gezellen) erkende. Zij werden gedood tussen 1791 en 1888. Zij werden op 16 augustus 2014 door paus Franciscus tijdens diens bezoek aan Zuid-Korea zalig verklaard.