Twee groepen minderbroeders predikten in de 13e eeuw het Evangelie in Marokko. Sint Berardus & gezellen en Sint Daniel & gezellen werden daarvoor veroordeeld tot de doodstraf.

Gestuurd door Franciscus
In het jaar 1219 zond de heilige Franciscus van Assisi vijf minderbroeders naar Marokko om daar onder de moslims te getuigen van de liefde van Jezus Christus. Sint Franciscus was het liefst zelf gegaan, maar werd verhinderd door ziekte.

Namen
De missionarissen waren de subdiaken Berardus van Carbio, de priesters Petrus van San Gimignano en Otho en de lekenbroeders Accurtius en Adiutus.

Spanje
Aanvankelijk predikten zij in Sevilla, dat destijds nog onder Moors gezag stond. Toen ze het Evangelie verkondigden in een moskee en van leer trokken tegen de profeet Mohammed werden ze eruit geslagen en gevangengezet. De sultan zette ze daarop de stad uit en verbood hun elders in de naam van Christus te prediken.Het vijftal zette hun reis toen voort naar Marokko.

Onthoofd
In Marokko werden ze al spoedig verdreven, maar keerden er terug. De Moorse autoriteiten lieten hen daarop gevangen nemen en folteren. Op 16 januari 1220 werden zij onthoofd. Daarmee werden zij de eerste franciscaanse martelaren. Toen Franciscus het bericht over hun marteldood vernam, zou hij hebben uitgeroepen: “Nu kan ik met zekerheid zeggen dat ik vijf minderbroeders heb.”

Sint Antonius
De lijken van de martelaren werden overgebracht naar Coimbra in Portugal. Dit maakte zo'n grote indruk op een Portugese augustijner kanunnik, dat die besloot lid van de Orde der Minderbroeders te worden. Hij zou bekend worden onder de naam Antonius van Padua.

Daniël en gezellen
Een tweede groep minderbroeders arriveerde enkele jaren later in Marokko. Ook zij waren door Franciscus zelf gestuurd. Deze zeven missionarissen stonden onder leiding van pater Daniël van Belvedere. De anderen heten Samuel, Angelus, Leo, Nicolaas, Hugolinus en Domnus. In de stad Ceuta keken de mensen raar op toen zij begonnen te prediken, omdat ze meenden met krankzinnigen te maken te hebben. Nadat de minderbroeders hun toehoorders hadden opgeroepen de leer van Mohammed af te zweren en zich tot Christus te bekeren, werden ze vastgezet, gefolterd en uiteindelijk op 10 oktober 1227 onthoofd.

Canonisatie
De minderbroeders van de eerste groep werden heilig verklaard in 1481 door paus Sixtus IV en die van de tweede in 1516 door paus Leo X. In de franciscaanse ordes en congregaties wordt de eerste groep jaarlijks herdacht op 16 januari en de tweede op 10 oktober.