Sint Martha van Bethanië was volgens de Bijbel bevriend met Jezus. Haar liturgische gedachtenis is op 29 juli.

Martha (Marta) wordt zowel in het Lucas-evangelie als in het Johannes-evangelie genoemd. Ze was samen met haar zus Maria en broer Lazarus bevriend met Jezus. Hun huis stond in het dorp Bethanië, gelegen op de zuidoostelijke helling van de Olijfberg, op enkele kilometers van Jeruzalem.

Martha, Martha…
De beroemdste Bijbelpassage waarin ze wordt genoemd luidt:

Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: 'Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.' De Heer gaf haar ten antwoord: 'Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.' (Lc 10:38-42, Willibrordvertaling 1995)

Bedrijvig
Martha is het prototype van de bedrijvige gelovige. Haar zuster Maria staat daarentegen voor de contemplatieve gelovige, omdat zij – liggend aan de voeten van de Heer – luistert naar diens woorden.

Gedachtenis
Op de liturgische kalender van de Romeinse ritus staat haar gedachtenis op 29 juli. De Orthodoxe Kerken gedenken Martha samen met haar zuster Maria op 4 juni.

Wonder van Tarascon
Volgens een legende zou Martha in Tarascon een wonder hebben verricht. Een tarasque, een bepaald type monster, verslond mensen die de Rhône wilden oversteken. De mensen van de streek riepen de hulp van de heilige in. Martha besprenkelde de tarasque met wijwater waardoor het beest kon worden getemd en gedood. Nog steeds wordt in Tarascon jaarlijks in juni een festival ter nagedachtenis van het wonder gehouden.

Cyprus
In de Byzantijnse Kerken bestaat de overlevering dat Martha samen met haar broer Lazarus en haar zus Maria begraven werden op Cyprus. Daar zou Lazarus bisschop van Kition zijn geweest.

Kunst
Martha wordt in de westerse kunst vaak afgebeeld als een huisvrouw. Ze draagt een hoofddoek en soms een pollepel. In de renaissance en de barok hebben schilders zich uitgeleefd op het tafereel van Christus' bezoek aan Martha en Maria. Vincenzo Campi beeldt Martha af als kokkin in een keuken die overmatig gevuld is met te bereiden vis, vlees en gevogelte (zie afbeelding rechts); op de achtergrond zit Maria met Christus aan de haard. 

Casa Santa Marta
Het Vaticaanse gastenverblijf Domus Sanctae Marthae dat in opdracht van paus Johannes Paulus II werd gebouwd, is naar Jezus' zorgzame vriendin genoemd. In dit gebouw woont paus Franciscus.