De Griekse term martyrion werd gebruikt om de sterfplaats of het graf van een martelaar aan te duiden.

Eredienst
Al in de vroegste kerk ontstond de gewoonte om op de sterfplaats of het graf van een martelaarte bidden of de christelijk eredienst te vieren. Een dergelijke plek werd martyrion (Latijn: martyrium) genoemd of eenvoudigweg oratorium, plaats om te bidden.

Reliek
Aan de gewoonte om op een martyrium te bidden en vieren, herinnert nog het huidige kerkelijk voorschrift dat elke altaarsteen een reliek van een martelaar of andere heilige moet bevatten.