Mattias werd gekozen om in de plaats van Judas getuige te worden van de verrijzenis van Jezus. Zo werd hij aan de groep van elf apostelen toegevoegd, zodat zij weer 'de Twaalf' werden.

Vervanger van Judas
Het verhaal van Mattias' keuze staat in de Handelingen der Apostelen (1, 12-26). Nadat Jezus ten hemel was opgestegen, keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Het was Petrus die temidden van ongeveer 120 personen het woord nam en voorstelde om een vervanger te zoeken voor Judas Iskariot, die na zijn verraad zelfmoord had gepleegd.

Loten
Petrus wilde dat Judas' vervanger een man was die tot het gezelschap van Jezus behoorde vanaf de tijd dat Hij door Johannes de Doper werd gedoopt tot aan de verrijzenis. De aanwezigen stelden twee kandidaten voor: Jozef, die ook Barnabas genoemd werd, en Mattias. Daarop baden de apostelen tot God en vroegen hem 'degene aan te wijzen die Gij hebt uitverkoren'. In vers 1,26 staat: Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias.

Marteldood
Buiten de gegevens van de Schrift weten we bijna niets van Mattias, wiens naam is afgeleid van Mattatias dat 'geschenk van de Heer' betekent. Eusebius van Caesarea (ca. 263-339), een van de vroegste kerkelijke geschiedschrijvers, vermeldt dat Mattias volgens ene Nicephorus Callistus in Ethiopië het Evangelie heeft gepredikt. Daar zou hij ook de marteldood zijn gestorven. Volgens andere overleveringen zou hij in Judea zijn gestenigd of gekruisigd. Dat hij vaak wordt afgebeeld met een bijl, verwijst naar een legende die zegt dat hij werd onthoofd.

Trier
Sint Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, zou de beenderen van Mattias naar Rome hebben overgebracht. Vandaar werden ze omstreeks 332 door bisschop Agricius naar de keizerstad Trier vervoerd. In 1127 werden ze daar teruggevonden, waarop er een grote verering voor de apostel ontstond.

Graf
De benedictijnen van de Sint-Mattiasabdij in Trier claimen dat het graf van de apostel zich in hun kerk bevindt. Jaarlijks reizen er zo'n vijfduizend pelgrims naar dit graf. Deze bedevaart vindt plaats in de twee weken voor Hemelvaart en de twee weken na Pinksteren.

Feestdag
Op de kalender van de Romeinse ritus stond het feest van Sint Mattias op 24 februari (in een schrikkeljaar op 25 februari). Op de herziene liturgische kalender staat dit apostelfeest op 14 mei. De Kerken van de Byzantijnse en de Syrische ritus herdenken Mattias op 9 augustus. De Kopten en de Ethiopiërs vieren zijn feest op 4 maart.